Условия за използване на онлайн платформата Книговище.бг

Платформата за насърчаване на осмислящото четене Книговище.бг (www.knigovishte.bg) е собственост на Фондация „Гутенберг 3.0“, ЕИК: ЕИК 205143716, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Русалка 25.

Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на лицензия, а не на продажба. Разрешението да използвате Съдържанието на Платформата, Софтуера или Документацията зависи от плащането на приложимото възнаграждение, ако такова се дължи.

Начини на плащане:

1. По електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банката, с която Търговецът има сключен договор.

2. С банков превод по банкова сметка на Търговеца. При потвърждане на поръчката, Потребителят получава на своя имейл адрес специално генериран уникален номер на поръчката, който Потребителят, наред с друго, следва да посочи като основание при извършване на превода на сумата по банковата сметка


Фондация Гутенберг 3.0 е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай Фондация „Гутенберг 3.0“ си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и Фондация „Гутенберг 3.0“.

За допълнителни въпроси: info@knigovishete.bg

Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2019 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish
Книговище стига до вас благодарение на